Všechno, co jste chtěli vědět o Kaplici, ale báli jste se zeptat.
Cesta do hlubin světové gastronomie
01. března 2020 / Zdeňka Lovčí
Letiště České Budějovice – kouřová clona a kde je zdravý rozum?
07. února 2020 / Dalibor Uhlíř
DISKUSE: Ad: K zamyšlení
31. ledna 2020 / Pavel Janota
DISKUSE: K zamyšlení
31. ledna 2020 / R. Macháčková
Logistika se mění před očima, je potřeba se připravit na budoucí trendy!
20. ledna 2020 / Zdeňka Lovčí
Potřebuje město prodat byty?
28. listopadu 2019 / Luděk Plza
Kvalita vody v koupališti a jak to je s novým koupalištěm?
22. listopadu 2019 / Libor Lukš
Jak kvalitní je voda na kaplickém koupališti?
22. listopadu 2019 / Lenka Felcmanová
Ohlédnutí za letní sezonou v našem městě očima seniora
22. listopadu 2019 / V. Horáková
Prosincový sloupek starosty Pavla Talíře
22. listopadu 2019 / Pavel Talíř
Wintonovo dítě - Příběh židovské dívky
09. listopadu 2019 / Jan Vaněček
Listopadový sloupek starosty Pavla Talíře
22. října 2019 / Pavel Talíř
Kapličtí senioři výletovali
16. října 2019 / František Doležal
Vaření s Petrem Stupkou zaujalo aktivní seniory
09. října 2019 / František Doležal
Neotištěný článek opozice ve zpravodaji
03. října 2019 / Opoziční zastupitelé Kaplice
Finanční úřad v Kaplici neskončí
21. srpna 2019 / Pavel Talíř
Léto v plném proudu a se spoustou zajímavých zážitků
25. července 2019 / Pavel Talíř
DOKUMENT: Argumentace nákupu nového automobilu pro potřeby Městského úřadu Kaplice
16. července 2019 / Lukáš Bodnár
Dopisové přítelkyně (Pen Friends)
16. července 2019 / Jan Vaněček
DOKUMENT: Argumentace opozičních zastupitelů k revokaci usnesení o nákupu automobilu pro Městský úřad Kaplice
08. července 2019 / Luděk Plza
Na prahu letních prázdnin
27. června 2019 / Pavel Talíř
Aktivita opozičních zastupitelů
27. června 2019 / Luděk Plza
INFO: Kapličáci.cz - nový webový a facebookový projekt pro všechny Kapličáky
22. června 2019 / Jan Bohdal
Červnové slovo starosty Pavla Talíře
09. června 2019 / Pavel Talíř
Umělci média potřebují - projekt UNES-CO Kateřiny Šedé a jeho mediální ohlasy
26. dubna 2019 / Zdeněk Duspiva
Gymnázium v Kaplici má šanci
18. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Podnikat během studia?
09. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Co mne napadá? Kultura je péče o duši
14. prosince 2018 / Jan Vaněček
ROZHOVOR: Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Rodinná atmosféra na škole není žádné klišé
12. prosince 2018 / Jan Bohdal
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc26. ledna 2018 15:13 / Autor: Jan Bohdal
Ladislav Šolc řídí gymnázium, střední ekonomickou školu a střední odborné učiliště přes dva měsíce a již stačil nasát atmosféru školy. Hovořili jsme s ním o přijímacích zkouškách, aktuálních úkolech i budoucích vizích. Jan Bohdal, redaktor (JB): Řídíte školu, která je složena z několika oborů a je v ní gymnázium, střední ekonomická škola i odborné učiliště. Setkal jste se už někdy s takovým modelem, a jak je tento funkční? Ladislav Šolc, ředitel GEU (LŠ): Dneska je integrace moderní úplně ve všech odvětvích, oborech, školství nevyjímaje. Když nabídnete víc produktů, tak máte větší šanci přílivu zájemců. Na druhé straně je to obrovský tlak a duševní vypětí na učitele a řídící pracovníky. JB: S jakým cílem jste před dvěma měsíci vstoupil do funkce ředitele kaplické střední školy? A jak jste spokojen s výukou? LŠ: Mým úkolem je nyní hlavně naplnění dvou tříd, to jsem řekl už několikrát. Udělal jsem už tři inspekční návštěvy a to v hodinách ekonomiky, němčiny a angličtiny, což jsou oblasti, kterým rozumím. Byl jsem velmi spokojen a prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole. JB: Objevovaly se informace, že někteří rodiče zpochybňovali kvalitu výuky...   LŠ: Po zjištění všech skutečností a po absolvování inspekčních návštěv takové informace naprosto odmítám. A také v reakci na tyto ohlasy škola publikuje na webových stránkách profily svých učitelů, aby si čtenáři z Kaplicka i Budějovicka mohli přečíst, co naši učitelé umí, na co jsou kvalifikováni a v jakých oblastech se profilují. JB: Budete iniciovat setkání třeba s rodiči a žáky tak, jak jste naznačil při úvodním setkání s občany v Kaplici? Mluvil jste o tom, že budete navštěvovat základní školy.  LŠ: To už jsem udělal. Navštívil jsem dvanáct devátých tříd základních škol. Kromě spádové oblasti Kaplicka jsem byl na Lipensku, ale také v Českých Budějovicích. Je to taková bitva v marketingu. Musíte do škol osobně jít, oslovit a jít s kůží na trh.  JB: Na začátku jste mluvil o vašem prioritním úkolu, naplnění dvou tříd. Na to je třeba nějaký plán. Jaký je ten Váš? LŠ: Ano, naplnění dvou tříd a to jedné na gymnáziu a jedné na střední ekonomické škole. Jedná se o třicet čtyři studentů. Zapojil jsem vlastní nápady a jednal doslova tváří v tvář. Mluvil jsem přímo s žáky základních škol. Stalo se mi například v Loučovicích, že jedna z dívek přiběhla ke stolku po mém vystoupení a řekla mi: „Budějovice škrtám, jdu k vám!“ Z toho jsem viděl, že takový přístup „face to face“ zafungoval a některé žáky se nám podařilo motivovat k tomu, aby přemýšleli o studiu na naší škole. Kolik studentů skutečně odevzdá zápisové lístky, to samozřejmě nemůžeme vědět. Spolupracujeme ale se zastupiteli a radou města Kaplice a snažíme se sestavit přehled vážných zájemců o studium. Nenecháváme nic náhodě. Rodiče volají a ptají se. Snažíme se jim ze všech sil předat všechny informace a kvalifikovaně poradit. JB: Vypadá to na hladký průběh, ale ze znalosti situace vím, že škola řeší právě problémy s nedostatkem studentů… LŠ: To je pravda a od toho tu jsem, abych s tím něco udělal. Překvapilo mě, že v některých blízkých obcích prý ani nevědí, že střední škola v Kaplici existuje. To mi přijde neuvěřitelné, protože zdejší obory mají velmi bohatou tradici. Je ale nutné dodat, že žáci sice v rámci výuky vyslechli prezentaci naší školy, ale doma už to, tak nějak, zapomněli říct rodičům. Takže jsme se zaměřili na jednání s rodiči. JB: S náborem studentů souvisí den otevřených dveří. Jaký byl ten váš na kaplickém GEU a jak se na něm podíleli studenti? LŠ: Nutno poznamenat, že jsme měli pozvány studenty gymnázia, kteří mě už při mé úvodní prezentaci potom, co jsem nastoupil do funkce ředitele GEU, příjemně potěšili svými prezentačními schopnostmi, rétorickými dovednostmi a asertivitou. Pochopitelně se projevili také studenti ekonomické školy. Ale už před dnem otevřených dveří rostl zájem žáků jako houby po dešti. Věřím, že v polovině února budeme díky již zmíněné spolupráci s vedením města Kaplice vědět, jaký je skutečný zájem o studium. Na začátku března to pak bude definitivní číslo. JB: Proč by studenti měli jít studovat zrovna do Kaplice? Studuje se tady dobře? Jsou tady pro to podmínky? LŠ: Je pravda, že ta škola má obrovskou tradici. S kýmkoliv jsem hovořil, tak byl s touto školou spokojen, a kdo ji absolvoval, dosáhl kariéry. Ve firmách či neziskových organizacích. Jsou to lidé kolem čtyřicítky, rodiče současných žáků. Udělám všechno pro zachování této tradice. Pevně věřím ve své schopnosti a v týmovou práci s kolegy ve škole, s panem starostou a místostarostou, radními, zastupitelstvem a krajským úřadem. To jsou faktory, které nám dávají předpoklad pozitivního výsledku. JB: Hovoříme o škole, výuce, studiu. Jaké jsou příležitosti pro studenty potom, co absolvují? LŠ: Jsme v kontaktu s podnikateli v naší blízkosti, protože i rodiče pochopitelně zajímá, jaké budou mít jejich děti uplatnění. Na Kaplicku komunikuji s několika firmami, pracovní příležitosti jsou zde rozmanité a například firma Engel podporuje naše učební obory. Velmi si toho vážím a přál bych si rozšíření této spolupráce o další obory. Byla by to příležitost například pro naše studenty logistiky. JB: Hovořím s Vámi sice jako s ředitelem, ale už dříve jste uvedl, že se chcete zapojit přímo do výuky. Už jste při tom všem shonu s přípravami přijímacích zkoušek a náborů našel čas? LŠ: V sudém týdnu mám dvě hodiny ekonomiky týdně a dvě hodiny tělocviku a v lichém týdnu mám čtyři hodiny tělocviku. Dalo by se říct, že jsem poznal i kvalitu, učím ekonomiku kuchaře a číšníky. Jsem potěšen, že naši studenti dokáží přemýšlet prakticky. Mají obchodní myšlení, mají obchodního ducha a myslím si, že jsou schopni samostatně přemýšlet. To je základ všeho. JB: Až se přežene období přijímaček, máte nějaký další cíl, kam by se střední škola v Kaplici měla nasměrovat? LŠ: Pokud se podaří naplnit dvě třídy, jak je v plánu, chci trochu proměnit portfolio předmětů zejména v rámci ekonomické školy. Chtěl bych zavést předmět management a v plánu je také nový obor cestovní ruch. Pro výuku managementu uděláme výběrové řízení a vybereme takového lektora, který bude splňovat všechny požadavky, které právě předmět management vyžaduje. Musí mít dostatečnou praxi, minimálně vysokoškolské vzdělání a také například zkušenosti ze zahraničních stáží. Ideální bude i znalost angličtiny a v našem prostředí samozřejmě němčiny, vzhledem k řadě firem, které mají své mateřské společnosti v Rakousku či Německu. Ve spolupráci s místními firmami totiž vidím budoucnost. Rozhovor vedl Jan Bohdal