Všechno, co jste chtěli vědět o Kaplici, ale báli jste se zeptat.
Cesta do hlubin světové gastronomie
01. března 2020 / Zdeňka Lovčí
Letiště České Budějovice – kouřová clona a kde je zdravý rozum?
07. února 2020 / Dalibor Uhlíř
DISKUSE: Ad: K zamyšlení
31. ledna 2020 / Pavel Janota
DISKUSE: K zamyšlení
31. ledna 2020 / R. Macháčková
Logistika se mění před očima, je potřeba se připravit na budoucí trendy!
20. ledna 2020 / Zdeňka Lovčí
Potřebuje město prodat byty?
28. listopadu 2019 / Luděk Plza
Kvalita vody v koupališti a jak to je s novým koupalištěm?
22. listopadu 2019 / Libor Lukš
Jak kvalitní je voda na kaplickém koupališti?
22. listopadu 2019 / Lenka Felcmanová
Ohlédnutí za letní sezonou v našem městě očima seniora
22. listopadu 2019 / V. Horáková
Prosincový sloupek starosty Pavla Talíře
22. listopadu 2019 / Pavel Talíř
Wintonovo dítě - Příběh židovské dívky
09. listopadu 2019 / Jan Vaněček
Listopadový sloupek starosty Pavla Talíře
22. října 2019 / Pavel Talíř
Kapličtí senioři výletovali
16. října 2019 / František Doležal
Vaření s Petrem Stupkou zaujalo aktivní seniory
09. října 2019 / František Doležal
Neotištěný článek opozice ve zpravodaji
03. října 2019 / Opoziční zastupitelé Kaplice
Finanční úřad v Kaplici neskončí
21. srpna 2019 / Pavel Talíř
Léto v plném proudu a se spoustou zajímavých zážitků
25. července 2019 / Pavel Talíř
DOKUMENT: Argumentace nákupu nového automobilu pro potřeby Městského úřadu Kaplice
16. července 2019 / Lukáš Bodnár
Dopisové přítelkyně (Pen Friends)
16. července 2019 / Jan Vaněček
DOKUMENT: Argumentace opozičních zastupitelů k revokaci usnesení o nákupu automobilu pro Městský úřad Kaplice
08. července 2019 / Luděk Plza
Na prahu letních prázdnin
27. června 2019 / Pavel Talíř
Aktivita opozičních zastupitelů
27. června 2019 / Luděk Plza
INFO: Kapličáci.cz - nový webový a facebookový projekt pro všechny Kapličáky
22. června 2019 / Jan Bohdal
Červnové slovo starosty Pavla Talíře
09. června 2019 / Pavel Talíř
Umělci média potřebují - projekt UNES-CO Kateřiny Šedé a jeho mediální ohlasy
26. dubna 2019 / Zdeněk Duspiva
Gymnázium v Kaplici má šanci
18. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Podnikat během studia?
09. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Co mne napadá? Kultura je péče o duši
14. prosince 2018 / Jan Vaněček
ROZHOVOR: Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Rodinná atmosféra na škole není žádné klišé
12. prosince 2018 / Jan Bohdal
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
Kvalita vody v koupališti a jak to je s novým koupalištěm?22. listopadu 2019 06:13 / Autor: Libor Lukš

 Vážení spoluobčané,
mohlo by se zdát, že následné téma již není aktuální. Ale vzhledem k tomu, že bych se rád věnoval zejména tomu, co nás čeká v budoucnosti, budou snad následující informace i tak zajímavé a přínosné.
Tématem, ke kterému bych se rád vyjádřil, je koupaliště v Kaplici.
Nelze nepřiznat, že již během léta jsem zaznamenal, ale ještě i nyní kritické ohlasy na provoz našeho koupaliště.
Pokud bych Vám měl nyní tvrdit, že nebyly a nejsou oprávněné, musel bych se považovat za blázna, nebo za naprosto neobjektivního a nekritického člověka.
Kritických připomínek jsme samozřejmě zaznamenali více, ale nejvíce kritiky padlo na kvalitu vody v bazénech. Pokud nebyla v pořádku voda v „malém bazénku“, lze konstatovat, že bylo otázkou, pro koho v pořádku ještě byla a pro koho v danou chvíli už ne. Nicméně starost o kvalitu vody v tomto bazénu byla plně v kompetenci personálu koupaliště prostřednictvím obsluhy instalovaného filtračního zařízení. Totéž mohu konstatovat i na kritické připomínky např. k čistotě a vybavení sociálních zařízení. Osobně jsem koupaliště během sezóny několikrát navštívil, a pokud jsem měl nějaké kritické připomínky od občanů, vždy jsem je s personálem projednal a ten přislíbil nápravu.
Co se týká kvality vody ve „velkém bazénu“, zde mohu pouze konstatovat, že příroda je mocnější člověka, který má bohužel k dispozici již nevyhovující zařízení.  Jinými slovy momentální systém přítoku a odtoku vody a sebevětší snaha personálu si se současnými vysokými a trvalými teplotami během letních měsíců ani při největší snaze neumí poradit. Protože jsem sám na koupališti pracoval a měl kvalitu vody ve velkém bazénu na starosti, vím, co říkám. Personál během léta minimálně 2x velký bazén vypustil a vodu v něm vyměnil, ale ani to bohužel nestačilo, a tak byla kvalita vody po většinu léta nevyhovující. Je také nutné připomenout, že celý areál je oficiálně prostorem pro slunění a velký bazén prostě „přírodním koupalištěm“, což mnoho let stačilo, ale současným nárokům již nevyhovuje.
Přestože se nacházíme v době zahradních bazénů a městských koupališť s křišťálově modrou vodou, je stále dost příznivců přírodního koupání. Ti však mají čím dál méně možností koupání v „čisté vodě“, a tak často dojíždějí do vzdálených oblastí se zaplavenými pískárnami či menšími přírodními nebo umělými nádržemi s pravidelným a dostatečně silným přítokem a odtokem vody.  
I když by se Kapličáci rádi koupali doma, v souvislosti s kritikou kvality vody zejména v našem velkém bazénu uváděli, že jim nezbývalo nic jiného než za čistým koupáním vyrazit do blízkého okolí, zejména do Velešína a do Horní Stropnice. Tato koupaliště nám poté dávali za příklad.
Rád bych Vás informoval, jak to aktuálně vypadá s budoucností našeho koupaliště. V loňském roce byly započaty práce na postupné rekonstrukci a modernizaci areálu koupaliště, realizují se postupně kroky vedoucí k výstavbě nového bazénu, nebo bazénů.
Na březnovém zasedání zastupitelstva města byl projednán materiál, který seznámil zastupitele s možnými variantami budoucí podoby „velkého bazénu“ v areálu koupaliště. Byly jim předloženy údaje o pořizovacích a provozních nákladech koupališť v Prachaticích, Borovanech a v Horní Stropnici, neboť tato tři koupaliště byla vytipována jako možné alternativy budoucí podoby koupaliště v našem městě. Po diskusi nad všemi variantami se zastupitelé shodli na variantě „Horní Stropnice“ a bylo přijato usnesení, kterým zastupitelstvo města chválilo zadání pro vypracování studie a z ní vycházející projektové dokumentace na rekonstrukci velkého bazénu v areálu koupaliště v Kaplici. Zadání bylo schváleno v těchto bodech:

 1. Zdrojem vody koupaliště bude i nadále řeka. Měl by se využít a modernizovat stávající systém čerpání vody z řeky.
 2. Vybudovat samostatný objekt s technologií na filtrační a chemické čištění vody s možnou ochranou proti poškození v případě povodní.
 3. Vybudovat bazén v podobě betonové vany s fólií co nejjednoduššího tvaru o velikosti 1800 m².
 4. V bazénu vytvořit oddělení pro plavce, neplavce a atrakce.
 5. Vlastní bazén oddělit od ostatní plochy koupaliště, zajistit vstup do bazénu přes čistící zóny.
 6. Pro zasazení nového bazénu optimálně využít plochy stávajícího bazénu, neboť vyžaduje co nejmenší požadavky na terénní práce.
 7. Nevyužitou plochu současného bazénu využít jako akumulační nádrž a zbytek zavézt.

  Na květnovém pracovním jednání zastupitelstva bylo zastupitelům předloženo 5 variant možné podoby „velkého bazénu“, jejichž zpracování vycházelo z výše uvedeného zadání. Po zvážení všech pro a proti byla vybrána varianta č. 4 a ta se stala výchozím materiálem pro realizaci dalších kroků.
  V současné době se pracuje na přípravě podkladů pro zadání výběrového řízení na zpracovatele a dodavatele projektové dokumentace, kdy například jedním z důležitých kroků bylo provedení inženýrskogeologického průzkumu podloží současného „velkého bazénu“.
  Na závěr bych chtěl říci, že již během přípravy podkladů pro zpracování projektové dokumentace se ukazuje, že příprava a realizace takto významné a věřím, že pro Kapličáky zásadní, investiční akce bude ještě velmi náročná a bude vyžadovat velmi svědomité přijímáni postupných rozhodnutí a velice pečlivé plnění jednotlivých kroků tak, aby konečný výsledek byl plně uspokojivý nejen pro obyvatele našeho města, ale i pro návštěvníky z širokého okolí.
  Mgr. Libor Lukš, místostarosta města