Všechno, co jste chtěli vědět o Kaplici, ale báli jste se zeptat.
Cesta do hlubin světové gastronomie
01. března 2020 / Zdeňka Lovčí
Letiště České Budějovice – kouřová clona a kde je zdravý rozum?
07. února 2020 / Dalibor Uhlíř
DISKUSE: Ad: K zamyšlení
31. ledna 2020 / Pavel Janota
DISKUSE: K zamyšlení
31. ledna 2020 / R. Macháčková
Logistika se mění před očima, je potřeba se připravit na budoucí trendy!
20. ledna 2020 / Zdeňka Lovčí
Potřebuje město prodat byty?
28. listopadu 2019 / Luděk Plza
Kvalita vody v koupališti a jak to je s novým koupalištěm?
22. listopadu 2019 / Libor Lukš
Jak kvalitní je voda na kaplickém koupališti?
22. listopadu 2019 / Lenka Felcmanová
Ohlédnutí za letní sezonou v našem městě očima seniora
22. listopadu 2019 / V. Horáková
Prosincový sloupek starosty Pavla Talíře
22. listopadu 2019 / Pavel Talíř
Wintonovo dítě - Příběh židovské dívky
09. listopadu 2019 / Jan Vaněček
Listopadový sloupek starosty Pavla Talíře
22. října 2019 / Pavel Talíř
Kapličtí senioři výletovali
16. října 2019 / František Doležal
Vaření s Petrem Stupkou zaujalo aktivní seniory
09. října 2019 / František Doležal
Neotištěný článek opozice ve zpravodaji
03. října 2019 / Opoziční zastupitelé Kaplice
Finanční úřad v Kaplici neskončí
21. srpna 2019 / Pavel Talíř
Léto v plném proudu a se spoustou zajímavých zážitků
25. července 2019 / Pavel Talíř
DOKUMENT: Argumentace nákupu nového automobilu pro potřeby Městského úřadu Kaplice
16. července 2019 / Lukáš Bodnár
Dopisové přítelkyně (Pen Friends)
16. července 2019 / Jan Vaněček
DOKUMENT: Argumentace opozičních zastupitelů k revokaci usnesení o nákupu automobilu pro Městský úřad Kaplice
08. července 2019 / Luděk Plza
Na prahu letních prázdnin
27. června 2019 / Pavel Talíř
Aktivita opozičních zastupitelů
27. června 2019 / Luděk Plza
INFO: Kapličáci.cz - nový webový a facebookový projekt pro všechny Kapličáky
22. června 2019 / Jan Bohdal
Červnové slovo starosty Pavla Talíře
09. června 2019 / Pavel Talíř
Umělci média potřebují - projekt UNES-CO Kateřiny Šedé a jeho mediální ohlasy
26. dubna 2019 / Zdeněk Duspiva
Gymnázium v Kaplici má šanci
18. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Podnikat během studia?
09. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Co mne napadá? Kultura je péče o duši
14. prosince 2018 / Jan Vaněček
ROZHOVOR: Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Rodinná atmosféra na škole není žádné klišé
12. prosince 2018 / Jan Bohdal
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
ROZHOVOR: Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Rodinná atmosféra na škole není žádné klišé12. prosince 2018 12:04 / Autor: Jan Bohdal Jste čerstvě ve funkci ředitelky střední školy v Kaplici. Co vás vedlo k rozhodnutí, přihlásit se do výběrového řízení na tuto funkci? Již několik let mě trápí, jak moje alma mater stagnuje, a jak už jsem jednou zmínila, moje rozhodnutí nebylo spontánní, dlouho jsem zvažovala rizika i pozitiva pozice ředitelky G, SOŠE a SOU. Ke konečnému rozhodnutí mě přivedla moje kamarádka, která mě utvrdila v tom, že pokud chci něco změnit, nestačí jen si stěžovat a kritizovat. Musím se sama pokusit s tím něco udělat. Situace střední školy v Kaplici není jednoduchá, dá se říct, že se v poslední době dala označit za kritickou, zejména z hlediska jedné ze složek, gymnázia. Cítíte se spíše jako krizová manažerka nebo ředitelka školy s jasnými pozitivními vizemi pro rozvoj? Jako krizová manažerka s pozitivní vizí. Chci věřit, že se škola vzchopí. Jinak bych tuto práci dělat nemohla. Blíží se další kolo přijímacích zkoušek, na co byste nalákala nové studenty? Proč by měli studovat právě v Kaplici? Jako matka dvou dcer, které studovaly na kaplické škole, můžu všem rodičům naši školu vřele doporučit. Malá škola totiž přináší velké možnosti, jak pro žáky, tak i pro učitele. Můžeme s žáky individuálně pracovat – přechod ze základní na střední školu není totiž zrovna jednoduchý, všichni žáci se mohou zapojit do různých mezinárodních projektů a moderních výukových programů, což na větších školách nelze. Menší počet žáků ve třídách vnímá náš nový učitel anglického jazyka jako luxus, protože má velký prostor k individuální výuce, žáci více v hodinách komunikují. Zároveň bych chtěla zdůraznit, že rodinná atmosféra na škole není žádné klišé. Snažíme se, aby mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli panovalo příznivé klima založené na vzájemné úctě a respektu. Ne ovšem na úkor náročnosti studia, o čem např. svědčí i to, že momentálně usilujeme o získání ECDL akreditace, tj. že získáme licenci k udílení mezinárodně uznávaných certifikátů ECDL (digitální znalosti a dovednosti). Jako jedna z mála jihočeských škol se každoročně zapojujeme do projektu JA Firma rozvíjející podnikatelské kompetence žáků. Co se týče učebních oborů, nabízíme takové obory, jejichž absolventi jsou velmi žádaní na trhu práce – kuchař- číšník, automechanik, strojní mechanik – zámečník, opravář zemědělských strojů. Tyto profese postrádají i kaplické firmy či firmy z blízkého okolí. A ještě taková poznámka pro rodiče – máte děti doma, pod dohledem, nemusí každý den brzy vstávat, nebo dokonce přespávat na internátě J Cestou, jak zatraktivnit studium v Kaplici, mohou být odborná zaměření studia a návaznost na místní podnikatele a firmy. Souhlasíte? Ano, jistě. Touto cestou se chci ubírat. Obnovili jsme spolupráci s firmou Engel a plánujeme setkání u kulatého stolu s firmami, které by chtěly s naší školou spolupracovat. Ale pro obor Obchodní akademie je důležitá i spolupráce s bankami, již teď intenzivně spolupracujeme s Českou spořitelnou. Jak konkrétně Město Kaplice a jeho vedení pomáhá s provozem a rozvojem střední školy? To, že cítíme podporu Města Kaplice, je pro nás jako školu velmi důležité. Město nám pomohlo prolomit ledy mezi námi a kaplickými ZŠ, investuje do oprav budovy G, SOŠE v Linecké ulici, poskytuje žákům náborové i prospěchové stipendium, pomáhá nám s náborovými akcemi. Je to super. Důležité pro budoucnost školy pravděpodobně bude spolupráce s místními základními školami, kterých je zde hned několik. Jak nyní spolupracujete a jak si dokážete představit zlepšení komunikace a spolupráce? Jak už jsem zmínila, komunikace se podstatně zlepšila. Každoročně pořádáme pro ZŠ různé akce, zveme žáky i z ostatních spádových škol k nám do školy na projektové dny, letos jsme ve spolupráci s firmou Engel zorganizovali exkurzi ve firmě a v naší škole, nebo naši učitelé vyučují na ZŠ. V lednu budeme organizovat přijímací zkoušky nanečisto, aby si deváťáci vyzkoušeli své schopnosti, ale i pevnost svých nervů při přijímacím řízení. Popište strukturu oborů střední školy, jak si je představujete do budoucna tak, aby škola prosperovala co nejlépe? Kaplická střední škola má maturitní obory soustředěné v Linecké ulici, učební obory v Pohorské. Toto rozmístění chci takto ponechat. V rámci maturitních oborů budu usilovat o otevření technicko- ekonomických oborů. Co se týče učebních oborů, zde bych chtěla více využít potenciál oboru kuchař-číšník a učňovského střediska Slovanský dům. Nadále budu podporovat ostatní učební obory především intenzivnější spoluprací s firmami a modernizací učeben. Za rozhovor děkuje Jan Bohdal