Všechno, co jste chtěli vědět o Kaplici, ale báli jste se zeptat.
Cesta do hlubin světové gastronomie
01. března 2020 / Zdeňka Lovčí
Letiště České Budějovice – kouřová clona a kde je zdravý rozum?
07. února 2020 / Dalibor Uhlíř
DISKUSE: Ad: K zamyšlení
31. ledna 2020 / Pavel Janota
DISKUSE: K zamyšlení
31. ledna 2020 / R. Macháčková
Logistika se mění před očima, je potřeba se připravit na budoucí trendy!
20. ledna 2020 / Zdeňka Lovčí
Potřebuje město prodat byty?
28. listopadu 2019 / Luděk Plza
Kvalita vody v koupališti a jak to je s novým koupalištěm?
22. listopadu 2019 / Libor Lukš
Jak kvalitní je voda na kaplickém koupališti?
22. listopadu 2019 / Lenka Felcmanová
Ohlédnutí za letní sezonou v našem městě očima seniora
22. listopadu 2019 / V. Horáková
Prosincový sloupek starosty Pavla Talíře
22. listopadu 2019 / Pavel Talíř
Wintonovo dítě - Příběh židovské dívky
09. listopadu 2019 / Jan Vaněček
Listopadový sloupek starosty Pavla Talíře
22. října 2019 / Pavel Talíř
Kapličtí senioři výletovali
16. října 2019 / František Doležal
Vaření s Petrem Stupkou zaujalo aktivní seniory
09. října 2019 / František Doležal
Neotištěný článek opozice ve zpravodaji
03. října 2019 / Opoziční zastupitelé Kaplice
Finanční úřad v Kaplici neskončí
21. srpna 2019 / Pavel Talíř
Léto v plném proudu a se spoustou zajímavých zážitků
25. července 2019 / Pavel Talíř
DOKUMENT: Argumentace nákupu nového automobilu pro potřeby Městského úřadu Kaplice
16. července 2019 / Lukáš Bodnár
Dopisové přítelkyně (Pen Friends)
16. července 2019 / Jan Vaněček
DOKUMENT: Argumentace opozičních zastupitelů k revokaci usnesení o nákupu automobilu pro Městský úřad Kaplice
08. července 2019 / Luděk Plza
Na prahu letních prázdnin
27. června 2019 / Pavel Talíř
Aktivita opozičních zastupitelů
27. června 2019 / Luděk Plza
INFO: Kapličáci.cz - nový webový a facebookový projekt pro všechny Kapličáky
22. června 2019 / Jan Bohdal
Červnové slovo starosty Pavla Talíře
09. června 2019 / Pavel Talíř
Umělci média potřebují - projekt UNES-CO Kateřiny Šedé a jeho mediální ohlasy
26. dubna 2019 / Zdeněk Duspiva
Gymnázium v Kaplici má šanci
18. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Podnikat během studia?
09. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Co mne napadá? Kultura je péče o duši
14. prosince 2018 / Jan Vaněček
ROZHOVOR: Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Rodinná atmosféra na škole není žádné klišé
12. prosince 2018 / Jan Bohdal
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi uživateli Charitní pečovatelské služby – říjen 201922. listopadu 2019 06:33 / Autor: Monitor - redakce

Charitní pečovatelské služby – říjen 2019
Ve dnech 10. 10. - 31. 10. 2019 proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli Charitní pečovatelské služby za účelem dalšího zkvalitňování poskytovaných služeb a z důvodu zjištění zájmu o rozšíření provozní doby sociální služby. Pracovníci Charitní pečovatelské služby rozdali uživatelům celkem 112 dotazníků spokojenosti. Návratnost vyplněných dotazníků byla 63% (celkem tedy 71 dotazníků). Na některé otázky uživatelé neodpověděli. Následující údaje a grafy zohledňují pouze odpovědi, které uživatelé uvedli (zatrhli).

Odpovědi na otevřené otázky „jiná odpověď“ uživatelé odpověděli:

Otázka č. 2  – Víte, jaké úkony Charitní pečovatelská služba nabízí a s čím Vám může pomoci?

 • zatím žádné jiné než stravu nepotřebujeme

Otázka č. 5 – Vyžadujete pomoc pečovatelky pouze v úkonech, které sám nezvládnete?

 • zatím pomoc nepotřebuji, ani manželka
 • vozí mi pouze obědy
 • rozvoj jídla

Otázka č. 8 – Vyhovuje Vám provozní doba pečovatelské služby?

 • vozí mi pouze obědy
 • ano, ale uvítala bych ještě v nouzi mezi 19.00 - 20.00 hod.

Otázka č. 9 - V případě rozšíření provozní doby na soboty, neděle a svátky, v jakých konkrétních službách byste potřebovali pomoci?

 • venčení psa
 • z finančních důvodů zatím, ale nemohu
 • odvoz k lékaři
 • ještě nevím
  Vzhledem ke skutečnosti, že 14 uživatelů uvedlo, že vyžadují pomoc pečovatelské služby také v úkonech, které sami zvládají, bude kladen větší důraz na zjišťování nepříznivé sociální situace a oprávněných potřeb během jednání se zájemcem o službu a během místního šetření. Dále bude pečlivě přehodnocována nepříznivá soc. situace a potřeby stávajících uživatelů pečovatelské služby v průběhu samotného poskytování soc. služby, kontrolních místních šetření a revizí individuálních plánů.
  U otázky č. 8. „Vyhovuje Vám provozní doba pečovatelské služby?“ odpověděl jeden uživatel, že nevyhovuje a dva uživatelé v „Jiné odpovědi“ uvedli, že vozíme pouze obědy (nasmlouvané vývařovny o svátcích a víkendech obědy pro CHPS neposkytují) a v druhé odpovědi by dotazovaný uvítal rozšíření provozní doby mezi 19:00 a 20:00 hodinou. O rozšíření provozní doby na pozdní večerní hodiny neuvažujeme z toho důvodu, že se jedná o jednoho uživatele.
  Na otázku č. 9. „V případě rozšíření provozní doby na soboty, neděle a svátky, v jakých konkrétních službách byste potřebovali pomoc?“ odpověděli pouze dva dotazovaní, že by uvítali pomoc s osobní hygienou. Tato skutečnost bude zjišťována při kontrolních šetření při revizi IP. Vzhledem k tomu, že nasmlouvané vývařovny CHPS o víkendech a svátcích obědy neposkytují, nelze vyhovět sedmi uživatelům ohledně zájmu o dovoz obědů. Jeden uživatel by měl zájem o pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid), tento úkon lze provést i v pracovních dnech. Čtyři uživatelé uvedli v „Jiné odpovědi“ venčení psa (tento úkon CHPS neposkytuje), nedostatek financí, ještě nevím a odvoz k lékaři (fakultativní činnost–zajišťujeme pouze ve všední dny, a to dle ordinačních hodin lékařů).
  Pracovnice Charitní pečovatelské služby budou s výsledky dotazníkového šetření a návaznými kroky seznámeny na nejbližší poradě týmu Charitní pečovatelské služby.
  Výsledky Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi uživateli Charitní pečovatelské služby – 2019 budou zveřejněny na nástěnkách Charitní pečovatelské služby v DPS Novohradská, DPS Blansko a DPS ve Velešíně, dále na webových stránkách Charity Kaplice a ve Velešínském a Kaplickém zpravodaji.
  Zpracovaly:     Adéla Šavelová, sociální pracovnice
  Vilma Štěpánová, vedoucí Charitní pečovatelské služby
  Mgr. Ivana Žáčková