Všechno, co jste chtěli vědět o Kaplici, ale báli jste se zeptat.
Cesta do hlubin světové gastronomie
01. března 2020 / Zdeňka Lovčí
Letiště České Budějovice – kouřová clona a kde je zdravý rozum?
07. února 2020 / Dalibor Uhlíř
DISKUSE: Ad: K zamyšlení
31. ledna 2020 / Pavel Janota
DISKUSE: K zamyšlení
31. ledna 2020 / R. Macháčková
Logistika se mění před očima, je potřeba se připravit na budoucí trendy!
20. ledna 2020 / Zdeňka Lovčí
Potřebuje město prodat byty?
28. listopadu 2019 / Luděk Plza
Kvalita vody v koupališti a jak to je s novým koupalištěm?
22. listopadu 2019 / Libor Lukš
Jak kvalitní je voda na kaplickém koupališti?
22. listopadu 2019 / Lenka Felcmanová
Ohlédnutí za letní sezonou v našem městě očima seniora
22. listopadu 2019 / V. Horáková
Prosincový sloupek starosty Pavla Talíře
22. listopadu 2019 / Pavel Talíř
Wintonovo dítě - Příběh židovské dívky
09. listopadu 2019 / Jan Vaněček
Listopadový sloupek starosty Pavla Talíře
22. října 2019 / Pavel Talíř
Kapličtí senioři výletovali
16. října 2019 / František Doležal
Vaření s Petrem Stupkou zaujalo aktivní seniory
09. října 2019 / František Doležal
Neotištěný článek opozice ve zpravodaji
03. října 2019 / Opoziční zastupitelé Kaplice
Finanční úřad v Kaplici neskončí
21. srpna 2019 / Pavel Talíř
Léto v plném proudu a se spoustou zajímavých zážitků
25. července 2019 / Pavel Talíř
DOKUMENT: Argumentace nákupu nového automobilu pro potřeby Městského úřadu Kaplice
16. července 2019 / Lukáš Bodnár
Dopisové přítelkyně (Pen Friends)
16. července 2019 / Jan Vaněček
DOKUMENT: Argumentace opozičních zastupitelů k revokaci usnesení o nákupu automobilu pro Městský úřad Kaplice
08. července 2019 / Luděk Plza
Na prahu letních prázdnin
27. června 2019 / Pavel Talíř
Aktivita opozičních zastupitelů
27. června 2019 / Luděk Plza
INFO: Kapličáci.cz - nový webový a facebookový projekt pro všechny Kapličáky
22. června 2019 / Jan Bohdal
Červnové slovo starosty Pavla Talíře
09. června 2019 / Pavel Talíř
Umělci média potřebují - projekt UNES-CO Kateřiny Šedé a jeho mediální ohlasy
26. dubna 2019 / Zdeněk Duspiva
Gymnázium v Kaplici má šanci
18. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Podnikat během studia?
09. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Co mne napadá? Kultura je péče o duši
14. prosince 2018 / Jan Vaněček
ROZHOVOR: Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Rodinná atmosféra na škole není žádné klišé
12. prosince 2018 / Jan Bohdal
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
Český Krumlov zavádí kontejnery na bioodpad [TISKOVÁ ZPRÁVA]30. března 2019 07:59 / Autor: Město Český Krumlov

Obyvatelé Českého Krumlova mají další možnost třídění odpadu. Město pořídilo kontejnery a popelnice na biologický odpad, celý systém odkládání a svozu spustí už příští týden.
Od dubna zavádí město Český Krumlov svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, tj. rostlinných zbytků ze zahrad a domácností. Rozšiřuje tak stávající systém sběru tříděného odpadu a bezplatného odkládání odpadů na sběrném dvoře.
„Biologický odpad tvoří podstatnou část odpadu v běžné popelnici, zavedením jeho třídění by proto mělo dojít k poměrně výraznému snížení objemu komunálního odpadu ukládaného na skládku,“ uvádí starosta Dalibor Carda.
K odkládání odpadu slouží popelnice o objemu 240 l a kontejnery o objemu 1 100 l. Popelnice pro jednotlivé rodinné domy bude městský úřad poskytovat na základě žádostí obyvatel.
Systém bude fungovat od 1. dubna 2019, aktuálně jsou kontejnery rozmísťovány na veřejných prostranstvích v lokalitách se sídlištní a bytovou zástavbou. Celkem bude rozmístěno 50 ks kontejnerů. „Víka kontejnerů jsou zabezpečena proti otevření tak, aby je ještě nebylo možné využívat. Následně se budou nádoby polepovat informačními samolepkami a současně se kontejnery zprovozní,“ vysvětluje Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství českokrumlovského městského úřadu.
Kontejnery jsou určeny pouze pro biologicky rostlinný odpad z údržby zeleně, tj. např. listí, trávu, odpad ze záhonů – košťály, celé rostliny či jejich části, spadané ovoce, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, příp. části větví max. délky 10 cm a průměru max. 5 cm, drny se zeminou, pokojové a jiné okrasné květiny bez květináčů, drátů a stuh. Dalším typem odpadu určeným do hnědých kontejnerůje kuchyňský bioodpad rostlinného původu, např. zbytky ovoce a zeleniny, slupky, skořápky ořechů.
Ostatní odpad, např. zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, vajíčka včetně skořápek, potravinářské oleje a tuky, dále uhynulá zvířata, minerální oleje, exkrementy zvířat včetně podestýlky, pleny, obvazy a jiné hygienické potřeby, obaly (papír, plast, sklo, kov, nápojové kartony), oděvy, směsný komunální odpad, nebezpečné a stavební odpady se do těchto nádob odkládat nesmí.
Odpad je nutné vhazovat do nádob bez igelitových sáčků, tašek či jiných obalů. „Nádoba obsahující jiné druhy odpadů než biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, nebude vyvezena. Následná likvidace obsahu nádoby bude finančně výrazně náročnější,“ upozorňuje Vlasta Horáková.
Svoz bioodpadu bude probíhat v období od 1. 4. do 30. 11.v intervalu 1 x za 14 dní a v období od 1. 12. do 31. 3. 1 x měsíčně. Harmonogram svozu bude k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz.
Celkem stál nákup kontejnerů 2 464 233 korun, město získalo dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí 2 094 598 korun, tj. ve výši 85 % částky. Bylo pořízeno 800 ks popelnic na bioodpad k jednotlivým rodinným domům, 50 ks kontejnerů o objemu 1 100 l na bioodpad, 100 ks kontejnerů na separovatelné složky a 3 ks velkoobjemových kontejnerů.
Žádosti o přidělení nádoby na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (tj. popelnice pro jednotlivé rodinné domy) je možné podávat vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vlastě Horákové, vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz, tel. 380 766 550.
Odpad z údržby zahrad mohou obyvatelé nadále odkládat ve sběrném dobře v Kaplické ulici (pod bývalým areálem Šumstav). Sběrný dvůr je otevřen každé pondělí, úterý, středu a pátek od 14.30 hod do 18.00 hod. a v sobotu od 10.00 hod. do 16.00 hod.