Všechno, co jste chtěli vědět o Kaplici, ale báli jste se zeptat.
Cesta do hlubin světové gastronomie
01. března 2020 / Zdeňka Lovčí
Letiště České Budějovice – kouřová clona a kde je zdravý rozum?
07. února 2020 / Dalibor Uhlíř
DISKUSE: Ad: K zamyšlení
31. ledna 2020 / Pavel Janota
DISKUSE: K zamyšlení
31. ledna 2020 / R. Macháčková
Logistika se mění před očima, je potřeba se připravit na budoucí trendy!
20. ledna 2020 / Zdeňka Lovčí
Potřebuje město prodat byty?
28. listopadu 2019 / Luděk Plza
Kvalita vody v koupališti a jak to je s novým koupalištěm?
22. listopadu 2019 / Libor Lukš
Jak kvalitní je voda na kaplickém koupališti?
22. listopadu 2019 / Lenka Felcmanová
Ohlédnutí za letní sezonou v našem městě očima seniora
22. listopadu 2019 / V. Horáková
Prosincový sloupek starosty Pavla Talíře
22. listopadu 2019 / Pavel Talíř
Wintonovo dítě - Příběh židovské dívky
09. listopadu 2019 / Jan Vaněček
Listopadový sloupek starosty Pavla Talíře
22. října 2019 / Pavel Talíř
Kapličtí senioři výletovali
16. října 2019 / František Doležal
Vaření s Petrem Stupkou zaujalo aktivní seniory
09. října 2019 / František Doležal
Neotištěný článek opozice ve zpravodaji
03. října 2019 / Opoziční zastupitelé Kaplice
Finanční úřad v Kaplici neskončí
21. srpna 2019 / Pavel Talíř
Léto v plném proudu a se spoustou zajímavých zážitků
25. července 2019 / Pavel Talíř
DOKUMENT: Argumentace nákupu nového automobilu pro potřeby Městského úřadu Kaplice
16. července 2019 / Lukáš Bodnár
Dopisové přítelkyně (Pen Friends)
16. července 2019 / Jan Vaněček
DOKUMENT: Argumentace opozičních zastupitelů k revokaci usnesení o nákupu automobilu pro Městský úřad Kaplice
08. července 2019 / Luděk Plza
Na prahu letních prázdnin
27. června 2019 / Pavel Talíř
Aktivita opozičních zastupitelů
27. června 2019 / Luděk Plza
INFO: Kapličáci.cz - nový webový a facebookový projekt pro všechny Kapličáky
22. června 2019 / Jan Bohdal
Červnové slovo starosty Pavla Talíře
09. června 2019 / Pavel Talíř
Umělci média potřebují - projekt UNES-CO Kateřiny Šedé a jeho mediální ohlasy
26. dubna 2019 / Zdeněk Duspiva
Gymnázium v Kaplici má šanci
18. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Podnikat během studia?
09. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Co mne napadá? Kultura je péče o duši
14. prosince 2018 / Jan Vaněček
ROZHOVOR: Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Rodinná atmosféra na škole není žádné klišé
12. prosince 2018 / Jan Bohdal
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
Konference o vzdělávání na Kaplicku ustavila pracovní skupinu pro rovné příležitosti, která pomůže zefektivnit spolupráci škol29. listopadu 2018 16:05 / Autor: Jan Bohdal Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) na Kaplicku zaměstnal ve čtvrtek 22. listopadu projektové manažery, učitele, ředitele i zástupce profesních organizací, ale také třeba psychology. Konferenci „Plánujme, realizujme a vzdělávejme se“ pořádala Místní akční skupina Pomalší v Kaplici. Souhrn poznatků, námětů a návrhů konkrétních potřeb pro vzdělávání na úrovni mateřských, základních, a základních uměleckých škol a zařízeních poskytujících zájmové a neformální vzdělávání, byl předmětem závěrečného moderovaného workshopu. Stěžejním tématem byly rovné příležitosti ve vzdělávání a z diskuse vyplynulo, že si učitelé a ředitelé škol z praxe uvědomují potřebu řešení některých nedostatků vzdělávacího systému. Do problémů se dostávají například žáci se zdravotním či sociálním znevýhodněnímnebo s odlišným mateřským jazykem. Na řešení těchto témat sice existují prostředky z grantů a dotací, ale ani ty zcela nepokryjí veškeré potřeby. Například speciální pedagog účinně doplňuje učitelský sbor, ale jeho expertní zaměření bohužel nestačí na řešení problému třeba s dorozumíváním se žákem, který ovládá pouze svůj cizí mateřský jazyk. Potřebu tlumočníka by mohl řešit místní akční plán vzdělávání a jeho pracovní skupina, složená z odborníků z praxe a se znalostí školského prostředí Kaplicka. Nejedná se o jediný příklad pomoci, související s tzv. inkluzí ve školství. Potřebná je, podle přítomných, práce s celou komunitou cizích státních příslušníků, která žije v našem regionu. Je pochopitelné, že pokud se celá rodina dobře adaptuje na naše prostředí, děti pak ve škole mohou lépe prosperovat. V hodinové diskusi zazněla také podnětná doporučení pro postupy práce s nadanými dětmi, větší zapojení škol do komunitního života, a externích pomocníků ve výuce, např.  rodiče, kteří mohou přenést své profesionální zkušenosti do mimoškolních aktivit žáků například v kroužcích. Díky zapojení dalších pomocných sil do výuky a doučování, např. studentů vyšších ročníků vysokých škol, dochází k omezení „honu na učitele“, kteří jsou mnohdy odpoledním doučováním vyčerpaní, a efektivita výuky se ztrácí. Diskutující se shodli na tom, že podstatnou roli v rozvoji školních i mimoškolních aktivit hrají lidské zdroje a finanční prostředky. Školy samy o sobě oslovují místní firmy a podnikatele, žáci si zase některé programy částečně hradí z vlastních prostředků, respektive je hradí jejich rodiče. I dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce proto hraje významnou roli pro rozvoj žáků v rámci školního i mimoškolního vzdělávání. Vztah mezi jednotlivými aktéry vzdělávacího systému by měla zefektivnit právě pracovní skupina pro rovné příležitosti, která se při workshopu ustavila. Ti, kteří se již účastnili první etapy projektu místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání, shledali, že dochází k úspěšnému sdílení zkušeností z praxe a dobrých nápadů pro zlepšení místních podmínek pro vzdělávání. Proto i v druhé etapě projektu bude rozšířen počet výjezdů za sbíráním podnětů, zkušeností a příkladů dobré praxe do jiných regionů. Za MAS Pomalší Zdeněk Říha, koordinátor projektu MAP www.maspomalsi.cz www.mapvzdelavani.cz Konference byla financována z projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP II“, č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.017_047/0008693. Zdroj: TZ MAS Pomalší